ფორმები და შაბლონები

ფორმები და შაბლონები

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისათვის საჭირო პირველადი დოკუმენტების ფორმები შაბლონები. მოცემული შაბლონები დაგეხმარებათ აწარმოოთ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტები.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *