სერვისები

კონსულტაციები/მონიტორინგი

კონსულტაციები/მონიტორინგი

შპს ეი ეფ ეი ოფისი გაგიწევთ კონსულტაციებს აღრიცხვის და საგადასახადო კანონმდებლობის ნორმებთან დაკავშირებით, მოგცემთ რეკომენდაციებს
...ვრცლად

აუდიტორული შემოწმება

აუდიტორული შემოწმება

შპს ეი ეფ ეი ოფისი მომხმარებელს სთავაზობს ორი სახის აუდიტორულ შემოწმებას: ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი და საგადასახადო აუდიტი...
...ვრცლად

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება

აუდიტორული კომპანია ეი ეფ ეი ოფისი მომხმარებლებს სთავაზობს ბუღალტრულ მომსახურებას და ფინანსურ ანალიზს რომელიც მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს: ....
...ვრცლად

სასარგებლო ინფორმაცია